מספר טלפון


2798371 - 02 באסם זכריא ח'מיס מעת'וק
2798372 - 02 וזארה אלת'מוין
2798373 - 02 אחמד חסין עפאנה
2798376 - 02 עבד אללה דאווד עבד אללה אבו רומי
2798378 - 02 חמזה ג'מיל סלימאן עניזאן