מספר טלפון


2798380 - 02 סמעאן חנא מצלח
2798381 - 02 חסן מעאד' עטא עבדה
2798382 - 02 וליד קאסם אסמאעיל אלבח'ארי
2798384 - 02 סוזאן נצרי עבד אללה שאהין
2798385 - 02 היא עזאם האשם עאבדין
2798386 - 02 אחמד עבדאלעזיז עבד קליב