מספר טלפון


2798392 - 02 ג'האד עבדאללה מחמד שאהין
2798393 - 02 נארימאן יונס מטלק ברכאת'
2798394 - 02 פאיז סעיד מצטפא חלפאוי
2798395 - 02 לטפי זידאן חמידאן ג'ית'
2798396 - 02 מוסא אחמד פאיז עטיה
2798397 - 02 סהאד סאמי רובין ג'אבר
2798399 - 02 אחמד מחמוד ח'ליל ג'אמוס