מספר טלפון


2798400 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2798402 - 02 ח'ליל אבראהים ח'ליל ורני
2798403 - 02 פאאד מעאד' עטא עבדה
2798404 - 02 ת'ופיק עסמאן מחמד דח'ל אללה
2798405 - 02 עמאד נצרי עבדאללה שאהין
2798406 - 02 פארס סאלם פארס קצאץ
2798409 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה