מספר טלפון


2798411 - 02 רבחי עזמי עטא אבו אסנינה
2798412 - 02 ג'בריל עבד אללה מחמד צבאח
2798413 - 02 רשא ח'אלד מחמד יונס אבו אלהוא
2798414 - 02 ח'ליל חסן מוסא אבו אלהוא
2798415 - 02 רביע נאדר זידאן קאסם
2798416 - 02 אחמד עבד אלרחמן מחמד חמדאן
2798417 - 02 עוני אסחק מחמד יע'מור
2798418 - 02 סמיח טארק עבד אללה שאהין
2798419 - 02 סעיד מחמד יוסף נצר אללה