מספר טלפון


2798420 - 02 מניר ת'ופיק עבד אלחלים אלע'זאל
2798422 - 02 פאטמה מוסא אסמאעיל ציאד
2798423 - 02 יסרי עבדאלמנעם קאסם אלשיח'
2798425 - 02 חסין צאלח מחמד אלסריח'
2798426 - 02 נזיה אחמד דרויש אלוערי
2798427 - 02 ת'ופיק מחמד סאלם אלעויוי
2798428 - 02 מחמד נהיל חסאם עסילה