מספר טלפון


2798470 - 02 מחמד ח'ליל יאסין מטר
2798471 - 02 נעים אחמד עבד אללה עיאד
2798473 - 02 עבדאלג'ליל עבד אלמנעם אלראזם
2798474 - 02 ח'אלד נצר עבד אללה שאהין
2798476 - 02 דאוד עבד אללה עלי עבד אללה
2798478 - 02 נביל עבד אלמנעם עבד אלג'ליל אלראזם
2798479 - 02 מחמד עאמר ת'ופיק חדאד