מספר טלפון


2798500 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2798502 - 02 צלאח מחמד צאלח אלביטאר
2798503 - 02 וליד רבחי עבד אלמג'יד אלג'עבה
2798504 - 02 חמאד יוסף חמאד עליאן
2798505 - 02 לנדא מחמוד מחמד אלע'זאלי
2798506 - 02 וג'די מפיד מחמד אלע'זאלי
2798509 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה