מספר טלפון


2798561 - 02 בלאל דאווד עבד אלסת'אר עכארי
2798562 - 02 עבד אלסת'אר דאווד עבד עכארי
2798564 - 02 יוסף אחמד מוסא עפאנה
2798565 - 02 יחיא צאלח מחמד אלסריח'
2798567 - 02 ג'מילה עלי סאלם אבו הלאל
2798568 - 02 אסמאעיל עלי אבראהים חלביה
2798569 - 02 אסמאעיל עלי אבראהים חלביה