מספר טלפון


2798590 - 02 חסאם כאמל מחמוד ארשיד
2798591 - 02 חסן מחמד מצטפא פסיסיה
2798592 - 02 סארי בסאם שפיק ענבת'אוי
2798595 - 02 אבראהים מחמוד אחמד עריקאת'
2798596 - 02 יונס דאווד מחמד אבו הלאל
2798598 - 02 דאווד מחמד מצטפא פסיסיה
2798599 - 02 ג'מעיה אלהלאל אלאחמר