מספר טלפון


2798600 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2798601 - 02 עלי מחמוד עלי בדר
2798602 - 02 אבראהים ח'ליל מוסא עריקאת'
2798603 - 02 סלימאן אבראהים דאווד אבו הלאל
2798604 - 02 ע'סאן טה סלאמה טה
2798605 - 02 מחמד רזק אחמד רביע
2798606 - 02 רשאד עיד מחמד קריע
2798607 - 02 עסמאן רזק דאווד אבו הלאל
2798608 - 02 אחמד דאווד מחמוד ג'אמוס
2798609 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה