מספר טלפון


2798640 - 02 שרכה אלטאאר אלפלסטיני
2798641 - 02 סמיר ח'ליל יאסין מטר
2798642 - 02 עלי מחמד אבראהים ג'בר
2798643 - 02 נג'יב מחמוד אבראהים פרעון
2798644 - 02 ברהאן עאדל אסמאעיל זית'ון
2798645 - 02 מחמוד סעיד מחמוד אבו הלאל
2798646 - 02 השאם צלאח צאלח עריקאת'
2798647 - 02 רשיד מחמוד אחמד עריקאת'
2798648 - 02 נזהה עמר מצטפא דאר אלע'ליט'