מספר טלפון


2798680 - 02 בדר אחמד אבראהים חלביה
2798681 - 02 מחמד ח'אלד אבראהים בדר
2798682 - 02 מחמוד עטא מחמד ג'פאל
2798683 - 02 שאכר אחמד שאכר אלנת'שה
2798684 - 02 חנאן עלי אבראהים עיאד
2798686 - 02 מחמד לאפי מחמוד עריקאת'
2798687 - 02 חסין מחמד לאפי עריקאת'
2798688 - 02 מדרסה אחבאב אללה