מספר טלפון


2798700 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה
2798701 - 02 מחמד עלי מחמד ג'אמוס
2798702 - 02 עארף אחמד מחמד חלביה
2798705 - 02 מחמדיה מוסא מחמוד עיאד
2798707 - 02 עבד אלג'ליל האשם אלנת'שה
2798709 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי