מספר טלפון


2798730 - 02 שרכה אלמת'ולי ללצנאעה ואלת'ג'ארה
2798731 - 02 שרכה אלמת'ולי ללצנאעה ואלת'ג'ארה
2798732 - 02 אחמד פהד מחמד אלחלביה
2798734 - 02 ח'ליל עלי אבראהים עסמאן
2798735 - 02 פארס לטפי חמאדה אלשויכי
2798736 - 02 ראאדה מחמד עבד אלעזיז עריקאת'
2798738 - 02 ראאד מחמד עיד בחר