מספר טלפון


2798756 - 02 אמאל אחמד חמזה חוארי
2798758 - 02 מחמד חסן אחמד דרויש אלחלביה