מספר טלפון


2798760 - 02 ח'ליל דרויש ח'ליל עריקאת'
2798761 - 02 מחמד ח'אלד אחמד רביע
2798762 - 02 דאווד מחמד מוסא עפאנה
2798763 - 02 סאלם ערפאת' איוב אלשעראוי
2798764 - 02 אחמד חסין אחמד אלעמרי
2798765 - 02 מחמד עבד אללה עבד אלג'ואד אלשויכי
2798768 - 02 אחמד מחמד חסין אללהאליה