מספר טלפון


2798780 - 02 סלימאן מחמד חדידון
2798782 - 02 חסן עלי אבראהים ג'עאפרה
2798783 - 02 עלי סעיד חסין פרעון
2798784 - 02 ח'ליל חסן מוסא אבו אלהוא
2798786 - 02 מחמד עבד אלחמיד אלאיובי
2798788 - 02 נזיה כמאל מחמד חמאידה