מספר טלפון


2798800 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2798801 - 02 בנך אלקדס ללת'נמיה ואלאסת'סמאר
2798802 - 02 בנך אלקדס ללת'נמיה ואלאסת'סמאר
2798803 - 02 בנך אלקדס ללת'נמיה ואלאסת'סמאר
2798804 - 02 בנך אלקדס ללת'נמיה ואלאסת'סמאר
2798805 - 02 בנך אלקדס ללת'נמיה ואלאסת'סמאר
2798806 - 02 פאיז עבד אלרסול אבו חמאד
2798807 - 02 וליד עבד אלמנעם מחת'סב
2798809 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי