מספר טלפון


2798810 - 02 וזארה אלאוקאף ואלשאון אלדיניה
2798811 - 02 וזארה אלאוקאף ואלשאון אלדיניה
2798812 - 02 וזארה אלאוקאף ואלשאון אלדיניה
2798813 - 02 וזארה אלאוקאף ואלשאון אלדיניה
2798814 - 02 עזאם סעיד חמד ג'בראן
2798815 - 02 יחיי עבד אלעזיז מחמד אלשויכי
2798818 - 02 מחמד עאיש עליאן אלשמאלי
2798819 - 02 מחמד מוסא אחמד נצר אללה