מספר טלפון


2798850 - 02 סלימאן ח'מיס חסין אלמזארעה
2798852 - 02 אחמד חסין אחמד ג'רבועה
2798855 - 02 מחמד חסני אבו ע'לוס
2798857 - 02 סאמי סעיד עאבדין
2798858 - 02 נעים מחמד סלים עאבדין
2798859 - 02 עמאד נאדר עאבדין