מספר טלפון


2798880 - 02 נעים מחמד אלכרד
2798881 - 02 ח'מיס ד'יב סלים
2798882 - 02 צאלח מחמד פאיק אלשריף
2798883 - 02 צבחי עלי ח'ליל אלשאער
2798884 - 02 מוסא מחמד אחמד בדר
2798885 - 02 אסאמה נביל עבד אללה בדר
2798887 - 02 פואז ח'ליל אבראהים רביע
2798888 - 02 בסאם מוסא ג'בר עריקאת'