מספר טלפון


2798900 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי
2798901 - 02 חאזם אחמד סלים יע'מור
2798902 - 02 פדוא עבד אללה יוסף אלחלביה
2798903 - 02 נור אלדין עלי ג'והר חלביה
2798904 - 02 אבראהים איוב אבראהים חג'אזי
2798905 - 02 עבד אלנאצר יוסף צאלח אחמד
2798906 - 02 אחמד דאווד אחמד בדר
2798908 - 02 פאיז אסחק בדוי בידס
2798909 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה עמומי