מספר טלפון


2798930 - 02 אחמד דאווד אחמד אלח'נאפסה
2798931 - 02 נעים מצטפא אבראהים אלת'מימי
2798932 - 02 סמירה אחמד עלי צלאח
2798933 - 02 עלי מוסא חאמד עליאן
2798934 - 02 ח'אלד עבד עטא אלנואפלה
2798935 - 02 מחמוד מוסא ת'איה צלאח
2798936 - 02 מחמד אחמד אבראהים חלביה
2798937 - 02 ע'אלב שחדה חסין מראר
2798939 - 02 אחמד מחמד עבד אלהאדי ג'בארין