מספר טלפון


2798940 - 02 מחמד חאמד שחאדה מחסן
2798945 - 02 סלים חסן סלימאן קריע
2798946 - 02 כאיד אסעד חסין עבידאת'
2798947 - 02 סעד חסין עלי עבידאת'
2798948 - 02 נאצר כאמל עבדאלרחים אלנת'שה
2798949 - 02 חסן מחמד חסין עליאן