מספר טלפון


2798950 - 02 שרכה אלקדס ללמחרוקאת'
2798951 - 02 עלי דאווד ג'אמוס
2798952 - 02 עבד אלסלאם מחמד אחמד עיאד
2798953 - 02 אחמד חסן וראד עטא אללה
2798954 - 02 מראד מחמד עבדאללה חמידאת'
2798955 - 02 עלי מחמד סלימאן מחסן
2798957 - 02 צלאח אחמד מוסא אלח'נאפסה