מספר טלפון


2798970 - 02 ח'אלד אחמד מוסא ח'נאפסה
2798971 - 02 צאלח עבד עלי מחסן
2798972 - 02 עיסא מחמד עמראן אלנאבלסי
2798974 - 02 ח'אלד מחמד אחמד חמדאן
2798976 - 02 אמג'ד זכריא צאלח אלסריח'
2798977 - 02 מחמוד חסין סלימאן ג'פאל
2798978 - 02 עזאת' עבד לטפי עסמאן
2798979 - 02 שפיק חמודה ת'ופיק אלבכרי