מספר טלפון


2798980 - 02 עז אלדין שחאדה קראעין
2798981 - 02 פריאל פח'רי דאוד אלארנאאוט
2798982 - 02 עלי מחמד סלימאן ח'נאפסה
2798983 - 02 אחסאן סלימאן עבד אלחלים אלעג'לוני
2798985 - 02 איהאב אבראהים אחמד עואד
2798986 - 02 עלי אחמד אבראהים עיאד
2798988 - 02 מחמד יאסין חסני אלנת'שה
2798989 - 02 מטעם ברוסת' לצאחבה נצ'אל אלסאאח