מספר טלפון


2798990 - 02 אלסלטה אלוטניה אלפלסטיניה
2798993 - 02 מחמוד עבד אחמד אלח'נאפסה
2798994 - 02 נג'מה חסן מחמד עריקאת'
2798997 - 02 צבאח אחמד דאוד בדר
2798998 - 02 ח'צ'ר מוסא ח'צ'ר אבו הלאל
2798999 - 02 שרכה אלאת'צאלאת' אלפלסטיניה