מספר טלפון


2893030 - 02 בדר עזאלדין עודה
2893031 - 02 צאדק מוסא עודה
2893032 - 02 צאבר צאדק מוסא ג'ע'מה
2893033 - 02 פח'רי כמאל עלוי
2893034 - 02 פאאד קאסם צאלח שחאדה
2893035 - 02 פאאד קאסם צאלח שחאדה
2893036 - 02 אבראהים ח'ליל יעקוב ג'ע'מה
2893037 - 02 מחמד עבד אללה אלשיח' חסין
2893038 - 02 רביחה אחמד מחמד צאלח
2893039 - 02 מחמוד אסעד עבד אלג'ואר