מספר טלפון


2893050 - 02 היסם מחמד רזק חויח
2893051 - 02 רבחיה עבד אלעזיז עבד אלג'ואד ג'בראן
2893052 - 02 סעדיה אחמד קאצד ג'ברה
2893053 - 02 זכיה עבד אלעזיז עבד אלג'ואד ג'ברה
2893054 - 02 פריד מוסא חסין עלואן
2893055 - 02 עבד אלחמיד מחמד עבד אלחמיד עבידה
2893056 - 02 סאלם עבד אלסלאם סאלם ג'ע'מה
2893057 - 02 אמנה יוסף עבד אלג'ואד ג'ברה
2893058 - 02 שוכת' אבראהים אחמד מלכי
2893059 - 02 מחמד עטיה עלי עלואן