מספר טלפון


2893080 - 02 נאדר סמיח עארף ג'ברה
2893081 - 02 מניף עארף מחמד אלח'טיב
2893083 - 02 סלמאן מחמד קאסם
2893084 - 02 מחמד יאסין מנאע
2893085 - 02 סאמי חסין מחמד אלח'טיב
2893086 - 02 רוידה נאדר יחיא
2893088 - 02 סלוא חסין מחמד ג'ברה