מספר טלפון


2893090 - 02 צפיה מצלח מצטע'א ג'ברה
2893091 - 02 נסים חסין מחמד אלח'טיב
2893092 - 02 נסים חסין מחמד אלח'טיב
2893093 - 02 שפיקה מבארך מוסא פרחאת'
2893094 - 02 נג'יבה מוסא פרחאת'
2893095 - 02 עמר מחמד באג'ס חויח
2893096 - 02 עמר מחמד באג'ס חויח
2893097 - 02 מחמוד מחמד צבח
2893099 - 02 נסים חסין מחמד אלח'טיב