מספר טלפון


2893110 - 02 עבדאלפת'אח רזק ג'ע'מה
2893111 - 02 אמיל רזק עבדאלפת'אח ג'ע'מה
2893112 - 02 סמינה נג'ם יוסף
2893113 - 02 מחמד מחמוד יוסף חויח
2893114 - 02 נעמה אבראהים דאר שחאדה
2893115 - 02 מחמד מצטפא מוסא עלואן
2893117 - 02 רצ'יה מחמוד אחמד עיד
2893118 - 02 בכר עבדאללטיף ח'ליל ג'ע'מה
2893119 - 02 לטפי עבדאללטיף ח'ליל ג'ע'מה