מספר טלפון


2893130 - 02 זיאד אחמד קאצד
2893132 - 02 עמאד מחמוד ג'פאל
2893133 - 02 אחמד מחמוד ג'פאל
2893134 - 02 מחמוד עבדאלג'ואד ג'ע'מה
2893135 - 02 אחמד ג'בראן אחמד ג'ע'מה
2893136 - 02 מחמוד עבדאלפת'אח עבדאלרזאק
2893137 - 02 נצ'אל עבדאלסלאם סאלם ג'ע'מה
2893139 - 02 עוץ' אללה רבאח חג'ה