מספר טלפון


2893170 - 02 וג'יה עבדאלעזיז עבדאלג'ואד ג'ברה
2893171 - 02 עבדאלג'ליל יוסף מצלח
2893174 - 02 חסין מוסא מצטפא עלואן
2893175 - 02 מצטפא עבד אלעזיז ג'ואד ג'ואד
2893177 - 02 עבד אלג'ואד עבד אלמג'יד
2893178 - 02 מרים עמר מחמד ג'ע'מה
2893179 - 02 רבחי עבדאלרחמן מחמד ג'ברה