מספר טלפון


2893190 - 02 נג'אח מחמד מוסא דאר מצלח
2893191 - 02 נאדיה אחמד ג'ראד
2893192 - 02 עבד אלמאג'ד מחמד פרחאת'
2893193 - 02 ת'ופיק מחמד סלימאן עטרה
2893194 - 02 קאסם מוסא חסין מחמד
2893195 - 02 מחמוד פאיז סלימאן מצלח
2893196 - 02 רמצ'אן עבד אללה ג'ע'מה
2893197 - 02 ג'מעיה עין יברוד
2893199 - 02 ראשד עאיד ג'ברה