מספר טלפון


2893220 - 02 אסמאעיל יעקוב ג'עמה
2893221 - 02 עבד אלרחמן חסן שעיב
2893222 - 02 אמיל רזק עבד אלפת'אח ג'ע'מה
2893223 - 02 מאמון מחמוד מצטפא סבלה
2893224 - 02 מפידה מחמוד עבד אלחמיד סבלה
2893226 - 02 היאם אחמד עודה
2893228 - 02 ג'מאל פארע ברג'ס דחאברה
2893229 - 02 ח'אלד עבד אלעזיז בכר ג'ע'מה