מספר טלפון


2893291 - 02 ראשד אחמד רשיד
2893292 - 02 מחמד מחמוד מחמד ג'ודה
2893293 - 02 מחמד יוסף זידיה
2893294 - 02 עודה מחמוד מחמד שחאדה
2893295 - 02 מחמוד ראע'ב מחמד דחאברה
2893296 - 02 אמין אחמד מחמוד דחאברה
2893298 - 02 סת' אח'ות'הא מחמד מחמד זהרה