מספר טלפון


2893390 - 02 עבדאלעזיז עבדאללה עבדאלח'אלק מצלח
2893396 - 02 עלי חמדאן סאלם עואודה
2893398 - 02 חרכה אלת'חריר אלוטני אלפלסטיני