מספר טלפון


2893542 - 02 ע'אלב עבדאלחפיט' חסן אלשנטי
2893543 - 02 צאבר חסן מבארך ט'אהר
2893545 - 02 שרכה מרכז אלחכמה אלטבי אלת'ח'צצי
2893546 - 02 שרכה מרכז אלחכמה אלטבי אלת'ח'צצי
2893549 - 02 נג'וי יוסף עלא חאמד