מספר טלפון


2893550 - 02 נג'וי יוסף עלא חאמד
2893555 - 02 שרכה אלכרמל ללת'ג'ארה
2893556 - 02 עאיש אחמד עאיש צלאחאת'
2893557 - 02 בסינה וג'יה שכרי מצלח
2893558 - 02 אלהאם מחמד חסין זידאן
2893559 - 02 ח'ליפה מחמד ח'לף חאמד