מספר טלפון


2893560 - 02 חסן חסין עלי נג'מה
2893561 - 02 אסיא פהד ח'ליל חאמד
2893562 - 02 נג'אח שאכר ח'ליל חאמד
2893563 - 02 פאאקה מחמד וארד בדראן
2893564 - 02 למעה עבד אללה בדראן דחאברה
2893565 - 02 עבדאלרחמן עבדאלרסול נצר אללה סלטאן
2893566 - 02 עמראן סעיד מעדי סוברמארכת' אלמאלכי
2893567 - 02 כרימה עבדאלבארי מחמד בדואן
2893568 - 02 רשיד חסין עיסא עיד