מספר טלפון


2893631 - 02 פאאק עבד אלפת'אח מחמד אלחוראני
2893632 - 02 שרכה פלורנס ללת'ג'ארה אלעאמה
2893634 - 02 מניר ח'ליל סארי ג'ראבעה
2893637 - 02 ג'ודה ח'ליל מחמד חמדאן
2893639 - 02 ענדליב נביל רשאד דלק