מספר טלפון


2893650 - 02 רחאב עזיז ג'ודה מציטף
2893651 - 02 עדנאן עבדאלחמיד מחמד מציטף
2893652 - 02 פרח עבדאלחמיד מחמוד ג'ראיעה
2893653 - 02 זהיר מחמד עבדאלקאדר אבו עואד
2893654 - 02 נאפז חסין מחמד נאצר
2893655 - 02 ח'ת'אם מחמד עליאן ג'ראבעה
2893656 - 02 עלי אבראהים עלי חמדאן
2893657 - 02 מחמד ג'אבר נאצר חאמד
2893658 - 02 עלי נביה עלי חאמד
2893659 - 02 אחמד מחמד חסין שת'יוי