מספר טלפון


2893660 - 02 עלי מחמוד סעיד עואד
2893661 - 02 עאדל מחמוד סעיד עואד
2893662 - 02 ג'מאל ג'אבר נאצר חאמד
2893663 - 02 ג'ואד נצר אללה עבד אלג'ליל עבד אלג'ליל
2893664 - 02 טארק סלים חסין שחאדה
2893665 - 02 מאמון עיאש מצטפא חאמד
2893666 - 02 נאפז זין עיסא ג'ראיעה
2893667 - 02 אבראהים ח'מיס זידאן זידאן
2893668 - 02 מנור צאפי עיד חאמד
2893669 - 02 צברי ג'מעה צאפי חאמד