מספר טלפון


2893670 - 02 אבראהים אחמד מוסא הנד
2893671 - 02 אבראהים אחמד מוסא הנד
2893672 - 02 מאהר בהאה חסן עלי
2893673 - 02 והיבה חסין עבדאלקאדר שמאלי
2893674 - 02 עיסא מחמד עיסא ע'נאם
2893675 - 02 מאססה אינרא
2893676 - 02 כנעאן עבדאלג'ליל עבדאלעזיז חאמד
2893677 - 02 עאהד בדיע עלי שדיד
2893678 - 02 מחמד ד'יאב עיסא עיסא
2893679 - 02 אלמצבע'ה אלעצריה אלכברא