מספר טלפון


2893731 - 02 נהלה עלי צאלח אלעשי
2893732 - 02 עלי נביה עלי חאמד
2893733 - 02 ופקי ברכאת' כאיד ברכאת'
2893734 - 02 מערוף עארף חסין מטיטיק
2893735 - 02 יוסף אבראהים אחמד הנטש
2893736 - 02 סעיד עזיז ג'ודה חאמד
2893737 - 02 אחמד חסן מציטף חאמד
2893738 - 02 ראג'ח מחמד אחמד חמאיל
2893739 - 02 אחמד חסן בדר חאמד