מספר טלפון


2899362 - 02 ת'פאחה עבד אלכרים עלי סבת'ה
2899364 - 02 בית' אלצ'יאפה דיר אללאת'ין
2899366 - 02 שריף חסן מחמד סבת'ה
2899367 - 02 עבד אלחפיט' חסן סבת'ה
2899368 - 02 עסמאן עבד אלעזיז ג'אד אללה בכת'ה