מספר טלפון


2899452 - 02 ראת'ב ח'מיס יוסף מאח'ו
2899455 - 02 מאהר עבד אלסלאם עבדאלפת'אח עסמאן
2899457 - 02 ראמי נעמה אללה טאיע
2899458 - 02 עמראן מפצ'י עבד אללה צאלחה